Stichting Bulamu heeft de visie om haar missie tot stand te laten komen

aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

 

Een betere toekomst is gerelateerd aan de "Duurzame Ontwikkelingsdoelen" van de Verenigde Naties. Stichting Bulamu werkt met kleinschalige projecten, vanuit Nederland en Oeganda en kan samenwerken met overheden en andere stichtingen

Bij de oprichting in 2010 van Stichting Bulamu, waren de doelstellingen gericht op de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, die zich richtten op het uitbannen van wereldwijde armoede en in 2015 zijn afgerond en omgezet. Vanaf 2016 volgen we, daar waar mogelijk, de nieuwe VN duurzame ontwikkelingsdoelen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD's zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen 

Omdat vooral kinderen lijden onder de problemen waaraan we, ondersteund door de VN, een einde wil maken, zet Stichting Bulamu zich in voor het behalen van de doelen. De doelen en doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een doel niet wordt bereikt, komen de andere doelen ook in gevaar.

Stichting Bulamu vervult haar werk op basis van het geloof van de bestuursleden en zet zich naast de duurzame doelstellingen ook in voor evangelisatie, via de zendings en outreach missies van pastor Moses Mugalashi, die zich niet beperkt tot Oeganda.

De Visie van Stichting Bulamu

Please publish modules in offcanvas position.

Positive SSL