Stichting Bulamu en ANBI

Stichting Bulamu ANBI statusVanaf de start van Stichting Bulamu, in oktober 2010, heeft de stichting de ANBI status bereikt. ANBI is een toekenning van de Nederlandse overheid voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, bij het Nederlandse publiek met name populair bekend vanwege de overheidsbijdrage door donaties voor ANBI stichtingen belasting aftrekbaar te maken.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit houdt onder andere het volgende in

 • Stichting Bulamu zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • Stichting Bulamu heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Stichting Bulamu en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw Stichting Bulamu mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen, door een bestuur van minstens 3 personen die ieder evenveel stemrecht hebben.
 • Stichting Bulamu houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Het eigen vermogen is beperkt tot een reserver voor het wegvallen van sponsors in een bepaald jaar
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding en zal slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend worden
 • Stichting Bulamu  heeft een actueel beleidsplan, volledig opgenomen en geactualiseerd via de website bulamu.org
 • Stichting Bulamu heeft een zeer lage verhouding tussen kosten en bestedingen, tot in detail verantwoord in de financiele jaarverslagen die op www.bulamu.org zijn gepubliceerd. De overhead / bestedingen ratio ligt rond de 10%
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Stichting Bulamu  voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Stichting Bulamu  publiceert bepaalde gegevens op haar internetsite www.bulamu.org

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Positive SSL