Stichting Bulamu

Missie - Visie - Strategie en Doelstellingen

Missie

Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen

Bulamu is Luganda (Officiele taal in Oeganda) voor Leven. Stichting Bulamu is gestart in 2010 met de missie om kinderen in Oeganda een opstap te geven in het leven.  Naast het ondersteunen van voeding, scholing, gezondheid en een duurzame leefomgeving, zet Stichting Bulamu zich in om de liefde van God, het evangelie van Jezus Christus, door te geven en op die basis mensen hoop te geven in een betere toekomst.

Visie

God voorziet en leidt ons pad 

Stichting Bulamu werkt met kleinschalige projecten, vanuit Nederland en Oeganda en werkt samen met vrijwilligers, overheden en andere stichtingen. Wij werken volgens de visie dat God voorziet en ons leidt. God ondersteunt ons in de uitvoering van Zijn plannen met Zijn zegen op ons werk.
 
Iedereen mag weten dat hij/zij geliefd is en dat er geen veroordeling is voor hen die geloven. Iedereen mag weten dat er een liefdevolle Vader is, die altijd nabij is en waar altijd geborgenheid is. Met name bij weeskinderen is deze boodschap van levensbelang. Deze boodschap maakt ze bewust van hun rechtvaardigheid, waardoor ze de positieve positie verkrijgen waarmee ze waardevol zijn voor zichzelf, hun omgeving en hun land.

Lange termijn visie

Van 2010 t/m 2018 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd vanuit Nederland, met periodieke aanwezigheid van bestuursleden in Oeganda. Stichting Bulamu voorziet een situatie waarin de Stichting is gevestigd in Oeganda en het bestuur periodiek terugkeert naar Nederland. Vanaf 2018 is de strategie ingericht om dit lange termijn doel te behalen. We hebben er geloof in dat deze visie niet berust op eigen denken en door God is ingegevens. We volgen Zijn pad stap voor stap om de visie te realisteren. De lange termijn visie is op hoofdlijnen beschreven in een apart artikel

strategie / doelstellingen

Stichting Bulamu en de UN Duurzame ontwikkelingsdoelen 

Bij de oprichting in 2010 van Stichting Bulamu, waren de doelstellingen gericht op de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Vanaf 2016 volgen we de nieuwe VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's - Sustainable Development Goals). Daarbij liggen de doelstellingen van onze stichting specifiek op actieve ondersteuning van armoede, scholing en medicatie als seculiere doelen met ondersteuning van de Gospel of Grace als christelijke grondslag.Stichting Bulamu vervult haar visie en werkzaamheden op basis van het geloof van de bestuursleden. Dit resulteert in de uitvoering waarbij generieke projecten ook evangelisatie-, zending- en outreach-projecten worden uitgevoerd. Deze projecten beperken zich niet tot Oeganda.

De duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties zijn via deze link in te zien

Compatibility

JSN Dona is for Joomla 3.x

JSN Dona is natively compatible with Joomla! 3.x.

Docs

Full details about all template features can be found in comprehensive documentation package available for free download.

Free download

Go to top

Stichting Bulamu ©2008-2018 - Site generated by MrKawa - Gopherit

www.veter.shop - mrkawa.com - allesvoorjeschoenen.nl