Stichting Bulamu

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Bulamu is eenduidig

  • Om de Visie, Missie en Doelstellingen uit te voeren kent Stichting Bulamu een eenvoudige strategie.
  • Het werven van gelden geschiedt door sociale interactie via internet en mond op mond reclame. Ons motto is "De Heer voorziet", waaruit voortvloeit dat weinig actieve sponsorwerving door de bestuursleden plaatsvindt. Over het algemeen vinden sponsors ons in plaats van andersom. 
  • Het uitvoeren van werkzaamheden van de stichting geschiedt op vrijwilligersbasis. De bestuursleden voeren hun activiteiten uit omdat ze dit leuk vinden. Projecten zijn gestart omdat de noodzaak ter plaatse werd ingezien en omdat er mogelijkheden waren om er iets aan te doen. Er worden alleen nieuwe projecten opgepakt als daarvoor mogelijkheden zijn, of als het potentieel aanwezig is om in ons netwerk sponsors te vinden voor deze projecten.
  • De bestuursleden Rene, Jolanda en Bryan Nieuwenkamp hebben hun leven aan de Heer geweid en willen in navolging daarop in Zijn voetstappen voortwandelen.
  • Financieel worden alle inkomende gelden zo snel mogelijk besteed aan de daarvoor bestemde doelen. De liquide middelen van de stichting zijn al voorbestemd op het moment dat ze binnen komen. Er bestaat een beperkt stichtingsvermogen, vrijwel volledig gereserveerd voor reeds aangegane verplichtingen en te verwachten adminstratieve kosten en reeds ingeplande nieuwe schooltermijnen.
  • Het beleidsplan voor de komende jaren bestaat uit het voortzetten van de bestaande projecten, aangevuld met het uitvoeren van evangelische missies in Oost Afrika. Voor zover mogelijk zullen de projecten ter plaatse door de bestuursleden betaald, gecoachd en gevolgd worden; indien er geen bestuursleden in Oeganda zijn zal de betaling en de coaching van de projecten verzorgd worden door bekende Oegandezen, aangemerkt als Ambassadeurs (zie ook bestuur)
  • De Lange termijn visie is in een apart artikel verwoord, activiteiten in de komende jaren zullen zich, naast de bestaande projecten, richten op het tot stand komen van de lange termijn visie.
  • God ondersteunt ons in de uitvoering van Zijn plannen met Zijn zegen op ons werk.

Go to top

Stichting Bulamu ©2008-2018 - Site generated by MrKawa - Gopherit

www.veter.shop - mrkawa.com - allesvoorjeschoenen.nl