Stichting Bulamu en haar ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

ANBI status Stichting Bulamu

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting.

Stichting Bulamu heeft, als algemeen nut beogende instelling, op 8 november 2011 de ANBI status verworven.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit houdt onder andere het volgende in

 • Stichting Bulamu zet zich voor 100% voor het algemeen belang en voldoet daarmee ruimschoots aan de zogenaamde 90%eis
 • Stichting Bulamu heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Stichting Bulamu en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw Stichting Bulamu mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen, door een bestuur van minstens 3 personen waarin ieder bestuurslid evenveel stemrecht heeft.
 • Stichting Bulamu houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Het eigen vermogen is beperkt tot een reserve voor het wegvallen van sponsors in een bepaald jaar
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding, onkosten worden slechts incidenteel en na overleg gemaakt
 • Stichting Bulamu  heeft een actueel beleidsplan, volledig opgenomen en geactualiseerd via de website bulamu.org
 • Stichting Bulamu heeft een zeer lage verhouding tussen kosten en bestedingen, tot in detail verantwoord in de financiele jaarverslagen die op www.bulamu.org zijn gepubliceerd. De overhead / bestedingen ratio ligt rond de 10%
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Stichting Bulamu  voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Stichting Bulamu  publiceert bepaalde gegevens op haar internetsite www.bulamu.org

Stichting Bulamu is (wordt) in november 2020 door de overheid getoetst.

 

Stichting Bulamu en de ANBI verplichtingen- update 01-11-2020
Go to top

Stichting Bulamu ©2008-2018 - Site generated by MrKawa - Gopherit

www.veter.shop - mrkawa.com - allesvoorjeschoenen.nl