Pastor Moses Mugalasi

Gospel of Grace evangelist - CEO Feed My Lambs Uganda

2010Pastor Mugalasi vertelt " In 2010 I met Jolanda. She was on a mission trip here in Uganda. From the first day we met, we shared talking about the Gospel of Grace. From that moment a relationship was built like brother and sister to her and like son and father with Mr René. Toghether we shared our heart for Christ and our mission to help the poor and to spread the gospel in Uganda and abroad "

Vrije vertaling: - In 2010 ontmoette ik Jolanda. Ze was in Oeganda voor een ontwikkelingsreis. Vanaf de eerste dag dat we elkaar ontmoetten, zijn we begonnen om over het genade-evangelie te praten. Op dat moment is een relatie gestart als broer - zus met haar en als vader - zoon met René. Gezamenlijk hebben we ons hart voor Jezus gedeeld en zijn we op pad gegaan om de armen te helpen en het genade evangelie te verspreiden in Oeganda en de omliggende landen 

NLBezoek aan Nederland
In 2011 vond het eerste bezoek aan Nederland plaats. Naast "family time" met vrienden is er ook tijd om kerken te bezoeken en Nederland te verkennen. Er wordt een vriendschapsband gelegd met de Hervormde Kerk te Pernis en met het Joods Centrum Rotterdam, met C3 Enschede en Jong en Vrij Hellevoetsluis

 In 2016 vond het tweede bezoek plaats. Het grondgebied wordt uitgebreid met een bezoek aan Belgie, Frankrijk en Duitsland. In Belgie preekt pr Moses in de kerk van voorganger Vergouwe, Dit vormde de basis voor een bezoek van vader en zoon Vergouwe aan Oeganda in 2018 en meerdere bezoeken van pastor Jacob daarna.

FunctiePastor Mugalasi is CEO van Feed My Lambs Uganda; een organisatie die zich inzet voor het verspreiden van het evangelie van genade. Samen met pastor Moses hebben we een aantal conferenties mogen uitvoeren in de binnenlanden van Oeganda en op eilanden in het Victoria meer.

Naast zijn eigen werkzaamheden is pastor Moses ook het eerste contactpersoon van Stichting Bulamu in Oeganda. Hij regelt de contacten met Makerere West Valley Primary School en is tussenpersoon voor veel aangelegenheden als er geen bestuursleden van de stichting in Oeganda zijn.

PersoonIn 2017 heeft pastor Moses zijn vrijgezellenbestaan verruild door in het huwelijk te treden met Irene. Pastor Moses woont in Nansena, een wijk ten westen van Kampala. In september 2018 is hun eerste zoon, Jed Michael Kitiibwa geboren.

Go to top

Stichting Bulamu ©2008-2018 - Site generated by MrKawa - Gopherit

www.veter.shop - mrkawa.com - allesvoorjeschoenen.nl