Stichting Bulamu
Vrijwilligers Ambassadeurs en Contactpersonen

Nederland

Stichting Bulamu wordt door ambassadeurs in Nederland ondersteund voor diverse projecten
Tetta Stortelder - One Love Troupe
Koen Kroon - Help the Future Organisation
Femke van Dijk - RAP en PR

Oeganda

Stichting Bulamu Ug Ltd maakt voor specifieke taken ook in Oeganda gebruik van ambassadeurs
Moses Mugalasi - Eerste aanspreekpunt / conferenties / Hands of Love projecten / Feed My Lambs Uganda missies
Happy John - Registratie / wet en regelgeving compliance officer
Irene Alaso - Beth Elisha & Makerere West Valley Primary School coordinator en boekhouder
John Aita - Help the future organisation coordinator en boekhouder

Koen Kroon


Koen Kroon

Mijn naam is Koen Kroon en ik ben 34 jaar.

In januari 2018 ben ik naar Oeganda geweest, waar ik betrokken ben geraakt bij een kindertehuis. Het is een tehuis dat er voor zorgt dat dakloze kinderen onderdak, eten, educatie en een christelijke opvoeding krijgen.

Drie weken lang ben ik onderdeel geweest van dit tehuis en heb ik al hun problemen meegemaakt. Zoals een jongetje dat tyfus kreeg maar geen hulp kon krijgen omdat er geen geld voor was, en het niet hebben van avond eten voor de kinderen. Deze problemen komen vooral door een gebrek aan geld.

De stichting die ik steun heet Help The Future Organization, helpthefuture.org. Deze stichting vond ik doordat ik op zoek was naar mijn roeping. God heeft namelijk bevestigd dat het Zijn wil is dat ik Hem dien, door met kinderen en tieners te werken en dat ik daar voor naar Oeganda mag gaan.

Terug in Nederland wil ik voor deze stichting een ambassadeur zijn om ze financieel te helpen. Het is vanuit mij lastig om geld te geven aan een persoon, daarom bad ik voor een betrouwbare organisatie waar ik geld naar over kan maken. Waarbij deze organisatie betrouwbare mensen in Oeganda heeft, die van dat geld bijvoorbeeld eten kopen en huur betalen voor dat kindertehuis. En toen kwam Bulamu op mijn pad. Prijs God!

Toen ik tijdens bijbel lezen aangeraakt werd door Zijn woord, besloot ik dat ik het liefst 24/7 met de dingen van God bezig wil zijn. Daarom wil ik graag héél mijn leven aan Hem geven en een fulltime bediening hebben. Na uitgeprobeerd en gezocht te hebben liet de Heer mij weten, dat Hij wil dat ik kinderen en tiener werker word en naar Oeganda mag gaan om daar een zelfvoorzienende community op te zetten.


Femke van Dijk


Femke van Dijk

Mijn naam is Femke van Dijk, ik ben 26 jaar en ik woon in Workum. Ik werk momenteel in de ouderenzorg, op een huiskamer voor (dementerende) ouderen. Ik werk hier met veel plezier.
Mijn doel is het promoten van de stichting. Dit doe ik op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld een rap.

Het begon allemaal in 2009
Toen ik 15 jaar oud was kwam er iemand vertellen over World Servants bij ons in de kerk. Ik werd meteen enthousiast, maar ik mocht nog niet mee omdat ik te jong was.
In 2015 ging ik voor het eerst naar Afrika, Zambia, om daar met een hele groep Nederlandse jongeren een kliniek en een woning te bouwen. Hier is mijn passie voor Afrika geboren. In 2016 ben ik nogmaals met World Servants mee geweest, ditmaal in Malawi.

De tweede keer in Afrika werd ik geraakt door de kinderen daar. Ik speelde veel met ze en ze kwamen mij ook vaak opzoeken en daagden mij uit voor een spel. Ik zag hun versleten kleding, opgezette buiken en ik dacht bij mezelf, dit kan niet. Dit is niet fair.
De meeste kinderen in Nederland hebben bijna alles wat hun hartje begeerd en ze hebben een goede toekomst voor zich. De kinderen die ik zag, moeten maar afwachten of ze een goede toekomst hebben.
Hierin wilde ik het verschil maken. Hoe en wat wist ik nog niet, maar ik voelde wel, dat het een roeping van God is. De drang om deze roeping te beantwoorden ging met ups en downs.

Op een gegeven moment had ik een leuk en goed gesprek met een vrouw en dit raakte me zo, de drive om iets te doen was er weer en nu sterker dan ooit. Ik kon het niet meer negeren. Ik wist dat God zei, nu is het moment, je kunt gaan beginnen.
Momenteel ben ik bezig met een rap/lied over het leven van een meisje dat gedropt is bij haar tante, omdat haar ouders niet voor haar konden zorgen, nu woont ze op Bulamu en gaat ze naar school, dankzij een sponsor. Dit allemaal via de stichting Buluma.org.
Via Gods wegen ben ik bij Stichting Bulamu terechtgekomen.

Ik zou zeggen wees een steun - steun een wees
Steun Bulamu.org 

Moses Mugalasi


Pr Moses Mugalasi

Moses Mugalasi werd op 5 februari 1980 geboren in de familie van Mr. Mustafa Senkondo en Margret Nansubuga. Mustafa was een moslim en Margret was een anglicaanse. Hij werd geboren in het jaar waarin de oorlog tussen de voormalige regering van Mr. Milton Obote en de huidige president van Uganda Y.K Museveni in volle gang was. Deze oorlog bracht veel problemen met zich mee voor gezinnen, veel ouders uit die tijd stierven en andere families werden gescheiden. Ook binnen het gezin Mugalasi ontstonden problemen waardoor Moses zonder vader en moeder is opgegroeid.

Tegen de tijd dat hij de dingen die er om hem heen gebeurden begon te begrijpen, was hij alleen met zijn broer. Hij leefde in straten van Kampala met zijn broer, die later stierf aan een overdosis en de gevolgen van een marihuana verslaving.

Moses bleef zonder zijn broer zijn leven leiden als een straatjongen. Overleving was mogelijk door van dag tot dag in leven te blijven. Geen doel, geen missie, geen visie om te leven.

Het grootste deel van zijn gebed als door moslims beïnvloed persoon was Heer, waarom sterf ik niet als mijn oudere broer en verlaat ik deze wereld.
In het jaar 1997, terwijl hij door de nachten en dagen worstelde in Kampala, verslaafd aan marihuana en alle soorten drugs gebruikte, vond Christus hem via zijn vriend die hem meenam naar de kerk van UCC Kasubi. Deze kerk ligt heel dicht bij een getto waar Mozes een deel van zijn tijd doorbracht met zijn vrienden. In hetzelfde getto ontstond ook een vriendschap met Joseph Lubega (directeur New Lease for Life - Bulamu Primary and Secondary school), Beiden belandden in de kerk en gaven hun leven om Jezus te dienen. Ze startten een kinderwerkdienst genaamd "nieuw leven" en Moses besteedde veel van zijn tijd aan het prediken in kerken en conferenties, waarbij hij de transformerende kracht van Christus deelde.

In een van de kerken waar hij ging prediken, ontmoette hij een Nederlandse predikant. Later zorgde deze ontmoeting tot het stichten van Bulamu Childrens Village, waar Moses vaste predikant werd.

In 2010 ontmoette Moses Jolanda Nieuwenkamp, die een echte zuster voor hem werd. Via een broer-zus relatie introduceerde zij hem in de hele familie Nieuwenkamp. Omdat de familie Nieuwenkamp een visie had over het ondersteunen en helpen van de behoeftige mensen in Oeganda., kozen zij hem als de ambassadeur van hun organisatie Bulamu.Org.

Pastor Moses Mugalasi heeft met Bulamu gediend in Oeganda, Belgie en Nederland. In 2017, 21 april, trouwde hij met zijn mooie vrouw Irene Mugalasi, Inmiddels is in september 2018 hun eerste kind, Michael Jed Kitiibwa geboren.

Zijn toewijding aan het Evangelie van Genade, bij hem geintroduceerd door Jolanda en René Nieuwemkamp, heeft niet alleen zijn leven veranderd. Honderdduizenden mensen, inclusief voorgangers, werden geraakt door het Evangelie van genade dat hij het dierbare Evangelie noemt.
Sinds tot op de dag van vandaag concentreert hij zich op het prediken van het Evangelie van genade dat genezing en totale transformatie in zijn leven heeft gebracht, samen met de mensen waarmee hij in Oeganda dient.

Het is altijd een vreugde voor hem om steun te ontvangen van alle vrienden en families in de wereld om zijn droom te maken om contact te maken met mensen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie van genade dat uitkomt.


Stichting Bulamu

Missie - Visie - Strategie en Doelstellingen

Missie

Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen

Bulamu is Luganda (Officiele taal in Oeganda) voor Leven. Stichting Bulamu is gestart in 2010 met de missie om kinderen in Oeganda een opstap te geven in het leven.  Naast het ondersteunen van voeding, scholing, gezondheid en een duurzame leefomgeving, zet Stichting Bulamu zich in om de liefde van God, het evangelie van Jezus Christus, door te geven en op die basis mensen hoop te geven in een betere toekomst.

Visie

God voorziet en leidt ons pad 

Stichting Bulamu werkt met kleinschalige projecten, vanuit Nederland en Oeganda en werkt samen met vrijwilligers, overheden en andere stichtingen. Wij werken volgens de visie dat God voorziet en ons leidt. God ondersteunt ons in de uitvoering van Zijn plannen met Zijn zegen op ons werk.
 
Iedereen mag weten dat hij/zij geliefd is en dat er geen veroordeling is voor hen die geloven. Iedereen mag weten dat er een liefdevolle Vader is, die altijd nabij is en waar altijd geborgenheid is. Met name bij weeskinderen is deze boodschap van levensbelang. Deze boodschap maakt ze bewust van hun rechtvaardigheid, waardoor ze de positieve positie verkrijgen waarmee ze waardevol zijn voor zichzelf, hun omgeving en hun land.

Lange termijn visie

Van 2010 t/m 2018 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd vanuit Nederland, met periodieke aanwezigheid van bestuursleden in Oeganda. Stichting Bulamu voorziet een situatie waarin de Stichting is gevestigd in Oeganda en het bestuur periodiek terugkeert naar Nederland. Vanaf 2018 is de strategie ingericht om dit lange termijn doel te behalen. We hebben er geloof in dat deze visie niet berust op eigen denken en door God is ingegevens. We volgen Zijn pad stap voor stap om de visie te realisteren. De lange termijn visie is op hoofdlijnen beschreven in een apart artikel

strategie / doelstellingen

Stichting Bulamu en de UN Duurzame ontwikkelingsdoelen 

Bij de oprichting in 2010 van Stichting Bulamu, waren de doelstellingen gericht op de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Vanaf 2016 volgen we de nieuwe VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's - Sustainable Development Goals). Daarbij liggen de doelstellingen van onze stichting specifiek op actieve ondersteuning van armoede, scholing en medicatie als seculiere doelen met ondersteuning van de Gospel of Grace als christelijke grondslag.Stichting Bulamu vervult haar visie en werkzaamheden op basis van het geloof van de bestuursleden. Dit resulteert in de uitvoering waarbij generieke projecten ook evangelisatie-, zending- en outreach-projecten worden uitgevoerd. Deze projecten beperken zich niet tot Oeganda.

De duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties zijn via deze link in te zien

Bestuur Stichting Bulamu Nederland

Het dagelijks bestuur van Stichting Bulamu bestaat uit:

Jolanda Nieuwenkamp - Voorzitter / Secretaris

René Nieuwenkamp - Penningmeester

Annelore van den Beek - algemeen bestuurslid

Bryan Nieuwenkamp - algemeen bestuurslid

 

Het bestuur van Stichting Bulamu - update 01-11-2020

Stichting Bulamu

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Bulamu is eenduidig

 • Om de Visie, Missie en Doelstellingen uit te voeren kent Stichting Bulamu een eenvoudige strategie.
 • Het werven van gelden geschiedt door sociale interactie via internet en mond op mond reclame. Ons motto is "De Heer voorziet", waaruit voortvloeit dat weinig actieve sponsorwerving door de bestuursleden plaatsvindt. Over het algemeen vinden sponsors ons in plaats van andersom. 
 • Het uitvoeren van werkzaamheden van de stichting geschiedt op vrijwilligersbasis. De bestuursleden voeren hun activiteiten uit omdat ze dit leuk vinden. Projecten zijn gestart omdat de noodzaak ter plaatse werd ingezien en omdat er mogelijkheden waren om er iets aan te doen. Er worden alleen nieuwe projecten opgepakt als daarvoor mogelijkheden zijn, of als het potentieel aanwezig is om in ons netwerk sponsors te vinden voor deze projecten.
 • De bestuursleden Rene, Jolanda en Bryan Nieuwenkamp hebben hun leven aan de Heer geweid en willen in navolging daarop in Zijn voetstappen voortwandelen.
 • Financieel worden alle inkomende gelden zo snel mogelijk besteed aan de daarvoor bestemde doelen. De liquide middelen van de stichting zijn al voorbestemd op het moment dat ze binnen komen. Er bestaat een beperkt stichtingsvermogen, vrijwel volledig gereserveerd voor reeds aangegane verplichtingen en te verwachten adminstratieve kosten en reeds ingeplande nieuwe schooltermijnen.
 • Het beleidsplan voor de komende jaren bestaat uit het voortzetten van de bestaande projecten, aangevuld met het uitvoeren van evangelische missies in Oost Afrika. Voor zover mogelijk zullen de projecten ter plaatse door de bestuursleden betaald, gecoachd en gevolgd worden; indien er geen bestuursleden in Oeganda zijn zal de betaling en de coaching van de projecten verzorgd worden door bekende Oegandezen, aangemerkt als Ambassadeurs (zie ook bestuur)
 • De Lange termijn visie is in een apart artikel verwoord, activiteiten in de komende jaren zullen zich, naast de bestaande projecten, richten op het tot stand komen van de lange termijn visie.
 • God ondersteunt ons in de uitvoering van Zijn plannen met Zijn zegen op ons werk.

Stichting Bulamu Letterhead

Wie zijn wij ?

Onze identiteit

  Stichting Bulamu (Nl)   Stichting Bulamu (Ug)   
  p/a E.J..Nieuwenkamp  Contact p/a R..Nieuwenkamp   
  Deijffelbroekseweg 55 www.bulamu.org P.O.Box __  
  NL 3195 GM Pernis (Rt) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Kampala  
  Nederland   Uganda  
  tel: +31 (0) 6 3410 5281 ING Bank NL +256 (0)70   
    Stichting Bulamu    
  KvK Rotterdam: 51111365 IBAN: NL54INGB0005721854 CoC Kampala:   
  RSIN: 8230.97.031 BIC: INGBNL2A    
         
    Paypal account    
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Financiële verantwoording

Het beloningsbeleid, de doelstellingen, het beleidsplan, het actueel verslag en de financiele verantwoording, zoals wettelijk verplicht te publiceren volgens de ANBI richtlijnen van de Nederlandse Belastingdienst, zijn verwoord in de website www.bulamu.org
Voor vragen over de website of over de stichting: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Stichting Bulamu (Nl)
  Jolanda Nieuwenkamp   Bryan Nieuwenkamp    René Nieuwenkamp  
  Jolanda Nieuwenkamp     Bryan Nieuwenkamp   René Nieuwenkamp   
  CEO en Het hart van de Stichting    Sociaal pedagoog (I/O)    Het geweten van de Stichting   
  Voorzitter en Secretaris    Algemeen bestuurslid    Penningmeester   

Stichting Bulamu Functionarissen

Judith
  2018 - Heden In 2018 is Judith betrokken als Privacy Officer en als algemeen administrateur  
  2010 - 2013 Judith heeft als mede oprichter 3 jaar gediend als algemeen bestuurslid  

 

Femke
  2018 - Heden Ambassadeur Makerere  
Femke is in MALAWI geweest in 2017 en heeft haar hart gevuld met Afrika. Nu wil ze verder helpen middels het inzetten van haar muzikale talenten. Ze heeft een rap geschreven voor Bulamu en gaat daarmee sponsors werven voor de school in de sloppenwijken van Kampala

 

Koen
  2018 - Heden Ambassadeur HTFO  
Koen kwam in aanraking met Isaiah, de directeur van Help the Future Organization in het zuiden van Kampala. Vanaf dat moment zet hij zich in voor het onderwijs en scholing van HTFO

 

Erik-Jan
  2018 - Heden Agrarisch expert  

Erik-Jan heeft een passie voor landbouw en veeteelt en een passie voor Oeganda. Een mooie combinatie. In 2018 maken we plannen voor een agrarisch trainingstraject

 

Femke
  2018 - Heden Ambassadeur Makerere  
Femke is in MALAWI geweest in 2017 en heeft haar hart gevuld met Afrika. Nu wil ze verder helpen middels het inzetten van haar muzikale talenten. Ze heeft een rap geschreven voor Bulamu en gaat daarmee sponsors werven voor de school in de sloppenwijken van Kampala

 

Femke
  2018 - Heden Ambassadeur Makerere  
Femke is in MALAWI geweest in 2017 en heeft haar hart gevuld met Afrika. Nu wil ze verder helpen middels het inzetten van haar muzikale talenten. Ze heeft een rap geschreven voor Bulamu en gaat daarmee sponsors werven voor de school in de sloppenwijken van Kampala

 

Femke
  2018 - Heden Ambassadeur Makerere  
Femke is in MALAWI geweest in 2017 en heeft haar hart gevuld met Afrika. Nu wil ze verder helpen middels het inzetten van haar muzikale talenten. Ze heeft een rap geschreven voor Bulamu en gaat daarmee sponsors werven voor de school in de sloppenwijken van Kampala

 

Femke
  2018 - Heden Ambassadeur Makerere  
Femke is in MALAWI geweest in 2017 en heeft haar hart gevuld met Afrika. Nu wil ze verder helpen middels het inzetten van haar muzikale talenten. Ze heeft een rap geschreven voor Bulamu en gaat daarmee sponsors werven voor de school in de sloppenwijken van Kampala

 

Femke
  2018 - Heden Ambassadeur Makerere  
Femke is in MALAWI geweest in 2017 en heeft haar hart gevuld met Afrika. Nu wil ze verder helpen middels het inzetten van haar muzikale talenten. Ze heeft een rap geschreven voor Bulamu en gaat daarmee sponsors werven voor de school in de sloppenwijken van Kampala

 Erik-Jan

2018 - Heden 

Tetta

2013 - Heden Ambassadeur One Love Troupe

Tetta startte met het ondersteunen van de studie van John. Nu John zelf kinderen van de straat helpt, door middel van zijn muzikale capaciteiten, steunt Tetta zijn werk en de kinderen onder de One Love Group. One Love Group is een organisatie in de sloppenwijken van het noorden van Kampala

Eric

2010 - 2014 Eric heeft als oprichter 2 zittingsperioden en in totaal 4 jaar gediend als penningmeester

"Na bijna 4 jaar bestuurslid te zijn van de stichting geef ik hierbij aan te stoppen met het vervullen van deze functie per 01-11-2014. Vanwege de geringe betrokkenheid van mijn kant richting de stichting heb ik besloten om te stoppen. Ik wens jullie als stichting het allerbeste toe en weet jullie gezegend in de stappen die jullie ondernemen. Hartelijke groet en zegen, Eric."

Karen

2010 - 2013 Karen heeft als oprichter 3 jaar gediend als algemeen bestuurslid van 20-10-2010 tot en met 19-10-2013

" Mijn leven en dus mijn bediening ligt echt voorlopig in de lokale kerk. Ik wil alleen dingen gaan doen die overduidelijk (voor mij) van de Heer zijn. Nog steeds draag ik de stichting een warm hart toe en zegen ik ook jullie werk en daarmee het werk van Pastor Moses! Jullie doen geweldig werk! Groet en zegen Karen"

Stichting Bulamu Functionarissen in Oeganda

Happy John

2018 - Heden  Juridisch adviseur en registration officer

Happy heeft een groot netwerk en ervaring zowel in het bedrijfsleven als in het administratieve, bureaucratische werk in Oeganda. Happy is betrokken bij het overheidsdeel, registratie en wettelijke rechten, plichten en verantwoordelijkheden van Stichting Bulamu (Ug)

John Aita

2018 - Heden HTFO coordinator

John regelt de financien van Feed my Lambs Uganda, de evangelisatie van Moses. In 2018 is John toegevoegd aan de medewerkers van Stichting Bulamu. Hij regelt de betalingen van de stichting aan het HTFO project en houdt hiervan de financiele verantwoording bij

Irene Nakibirango

2017 - Heden Financial Controller

Irene heeft een studie accountancy gevolgd en regelt het financiele deel van het Hands of Love programma van Stichting Bulamu. Irene houdt de boekhouding bij van Beth Elisha en Makerere uitgaven in Oeganda en betaalt de rekeningen voor scholing en medicatie 

Beatrice

2011 - Heden Auntie - Coordinator Beth Elisha

Beatrice is de leidster van Beth Elisha, het kinderhuis met 9 kinderen. Beatrice heeft zich tot doel gesteld om de kinderen te ondersteunen in hun groei, daar waar de ouders niet daartoe in staat zijn

Moses

2011 - Heden Algemeen coordinator Stichting Bulamu

Moses is evangelist, pastor en vriend van de Stichting. Moses coordineert, observeert en organiseert vanaf 2012 de zaken van Stichting Bulamu indien het bestuur niet in Oeganda is.

Moses is met name betrokken bij de Hands of Love activiteiten van Stichting Bulamu; Beth Elisha, Makerere West Valley Primary School en kind-hulp programma's

Stichtings richtlijnen en afspraken

Zittingstermijn

De statuten van Stichting Bulamu schrijven voor dat het bestuur een rooster opstelt voor de zittingstermijn van bestuurders. Na de zittingstermijn kunnen bestuursleden zonder beperking per direct herkozen worden en hun functie als bestuurslid voortzetten. De zittingstermijn van bestuursleden is statutair vastgesteld op drie jaar.

Voorzitter en secretaris - Jolanda Nieuwenkamp vanaf 01-01-2017 (3e termijn) aftreedbaar per 31-12-2019
Penningmeester René Nieuwenkamp vanaf 01-01-2016 (3e termijn) aftreedbaar per 31-12-2018
Bryan Nieuwenkamp Algemeen bestuurslid vanaf 01-01-2018 (2e termijn) aftreedbaar per 31-12-2020

Jolanda Nieuwenkamp oprichting tot en met 2013 1e zitting, 2014 tm 2016 2e zitting
René Nieuwenkamp oprichting tot en met 2012 1e zitting 2013 tm 2015 2e zitting
Bryan Nieuwenkamp 1e zitting 2015 tm 2017 - 2e zitting
Eric - oprichting tot en 2011 eerste zittingsperiode / 2011 tm november 2014 2e zittingsperiode
Karen - oprichting tot en met september 2013
Judith - oprichter - oprichting tot en met mei 2013

Financieel boekjaar

Het eerste financieel boekjaar is notarieel bepaald van 20 oktober 2010 tot en met 31-12-2011.
De daaropvolgende financiele boekjaren lopen van 1 januari t/m 31 december in hetzelfde jaar.

Wat doet en deed het bestuur van Stichting Bulamu

Met beleving in hun geloof, empathie voor jongeren en behoeftigen en liefde voor Afrika, hebben René en Jolanda Nieuwenkamp in 2010 Stichting Bulamu opgericht. Zij werden daarbij ondersteund door 3 gepassioneerde gelovigen, die in de loop van de tijd hun focus naar andere gebieden hebben verlegd. Het enthousiasme in het werk van de Heer, bij René, Jolanda en Bryan strekt verder dan Nederland. Dit heeft geleid tot inmiddels een tiental reizen naar Oeganda. De passie en liefde wordt gedeeld door Bryan, die een opleiding volgt in het kader van hulpverlening en werken met jongeren uitvoert. Dit heeft er toe geleid dat hij in 2015 is toegetreden tot het bestuur. 

Vanaf 2010 heeft Stichting Bulamu veel kunnen betekenen. Onze ervaring met Oeganda is gestart op Bulamu Children's Village, waar we regelmatig in aanraking kwamen met kinderen die daar hun jeugd en scholing hadden afgemaakt en niet wisten wat ze verder met hun leven aan moesten. Voor een aantal van deze kinderen hebben we een opstapje kunnen betekenen in coaching d.m.v. gesprekken en  financiele middelen, het zoeken naar een sponsor en het koppelen van contacten.

In de villages hebben we behoeftigen kunnen helpen met het bouwen van sanitaire voorzieningen, het starten van kerken en zelfs met het starten van een service tot het verstrekken van leningen en micro credieten.

Steeds vaker gaan zie we de vrucht van deze ondersteuning. In oktober 2016 is Fred afgestudeerd, begin 2016 heeft Happy meegedaan aan de verkiezingen voor een overheidsfunctie, Henri heeft via contacten aan de universiteit in Kampala een groeiend aantal Art Students onder zijn hoede en de wereldwinkel in Woudenberg heeft in 2016 een donatie gedaan voor Beth Elisha. In 2017 is pastor Moses getrouwd, hij verwacht in 2018 zijn eerste kindje. In 2018 trouwt John en start stichting Bulamu met het registreren voor de NGO status. We zijn een stipje op de kaart van Oeganda en zijn daar erg blij mee.

Onze grootste projecten op seculier gebied betroffen het bouwen van een varkensstal op Bulamu Children's Village, het ondersteunen van de leerkrachten, het voortbestaan van de school en het leven van mensen in de sloppenwijken van Makerere in Kampala en het volledig onderhouden van een gezin met 9 kinderen in Matuga.

Onze zendings en evangelisatie missies strekten zich uit op de Buvuma Eilanden in lake Victoria, in Nakasongola, Kyabukyimby, Hoima, Kampala, Jinja en zelfs in Nairobi, Kenya. Missies waarbij we ziekenhuizen, gevangenissen, scholen en villages bezochten, op de radio te horen waren en speciale momenten doorbrachten met doven en minder valide byzondere personen.

We voelen ons gezegend dat we dit werk kunnen doen en danken de Heer die door de sponsors deze ondersteuning mogelijk maken.
 
 

Stichting Bulamu en haar ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

ANBI status Stichting Bulamu

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting.

Stichting Bulamu heeft, als algemeen nut beogende instelling, op 8 november 2011 de ANBI status verworven.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit houdt onder andere het volgende in

 • Stichting Bulamu zet zich voor 100% voor het algemeen belang en voldoet daarmee ruimschoots aan de zogenaamde 90%eis
 • Stichting Bulamu heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Stichting Bulamu en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw Stichting Bulamu mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen, door een bestuur van minstens 3 personen waarin ieder bestuurslid evenveel stemrecht heeft.
 • Stichting Bulamu houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Het eigen vermogen is beperkt tot een reserve voor het wegvallen van sponsors in een bepaald jaar
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding, onkosten worden slechts incidenteel en na overleg gemaakt
 • Stichting Bulamu  heeft een actueel beleidsplan, volledig opgenomen en geactualiseerd via de website bulamu.org
 • Stichting Bulamu heeft een zeer lage verhouding tussen kosten en bestedingen, tot in detail verantwoord in de financiele jaarverslagen die op www.bulamu.org zijn gepubliceerd. De overhead / bestedingen ratio ligt rond de 10%
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Stichting Bulamu  voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Stichting Bulamu  publiceert bepaalde gegevens op haar internetsite www.bulamu.org

Stichting Bulamu is (wordt) in november 2020 door de overheid getoetst.

 

Stichting Bulamu en de ANBI verplichtingen- update 01-11-2020

Privacy verklaring Stichting Bulamu

Stichting Bulamu neemt de privacy van persoonsgegevens heel erg serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens worden niet door Stichting Bulamu aan derden verkocht en/of verstrekt!

Door gebruik te maken van een security certificaat (HTTPS) en een cookie bar voldoet Stichting Bulamu aan de vigerende Cyber Security richtlijnen en zorgen wij er voor dat uw gegevens veilig bij ons zijn opgeslagen. Stichting Bulamu heeft ervoor gekozen om geen registraties van sponsors of andere personen via de website plaats te laten vinden, waardoor persoonsgegevens binnen het Stichting Bulamu internet tot een minimum is beperkt.

 
 

Stichting Bulamu
www.bulamu.org
25 Mei 2018 (getoetst 10-11-2020)

Over ons

Bulamu.org wordt beheerd door het bestuur van Stichting Bulamu. Het postadres en de vestigingslocatie is Deijffelbroekseweg 55 - 3195GM te Pernis. KVK: 51111365.
Bulamu.org wordt gehost door Madoo

Welke gegevens verzamelen wij?

Op dit moment vinden geen registraties van gebruikers plaats. Voor de nieuwsbrieven en stichting communicatie is een email bestand opgenomen in de mail server van Stichting Bulamu. Voor voorkomende toekomstige gebeurtenissen geldt dat wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, aan jou gevraagd wordt om je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven en eventuele retargeting voor Facebook advertenties.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een sponsoraanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens niet op in een software systeem.

Jouw gegevens op bulamu.org

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. 

Je e-mailadres wordt direct uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Sponsor / donateur zijn bij Stichting Bulamu   

Wanneer wij met elkaar overeenstemming bereiken, gebruiken we de door jou verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de bijbehorende administratieve handelingen. Wanneer je sponsor bij ons bent worden je gegevens niet automatisch gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Wel zou je berichten kunnen krijgen over de diensten die je bij ons afneemt en de werken en/of wijziging daarvan. Voor het mogen versturen van uitingen naar jou als klant zullen we eerst nadrukkelijke toestemming aan je vragen.
 

Beveiliging persoonsgegevens  

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzerVoor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 

 
 

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.
 

 

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. 
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op. 

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen - daarvoor is de site nu nog niet ingericht op Social Media, we voorzien dat dit in de toekomst wel wordt geinstalleerd. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Stichting Bulamu om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar met uitloop naar levenslang, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen en een overzicht te houden over de historische gebeurtenissen.

Rechten  

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien - ongeacht de reden - de communicatie met Stichting Bulamu niet naar wens verloopt heeft u uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Stichting Bulamu Privacy verklaring - update 10-11-2020

De ambassadeurs van Stichting Bulamu

Stichting Bulamu wordt door ambassadeurs in Nederland ondersteund voor bepaalde projecten

 • Tetta Stortelder - One Love Troupe
 • Koen Kroon - Help the Future Organisation
 • Femke van Dijk - RAP

Stichting Bulamu Ug Ltd maakt voor specifieke taken ook in Oeganda gebruik van ambassadeurs

 • Moses Mugalasi - Eerste aanspreekpunt / conferenties / Hands of Love projecten / Feed My Lambs Uganda missies
 • Happy John - Registratie / wet en regelgeving compliance officer
 • Irene Alaso - Beth Elisha & Makerere West Valley Primary School coordinator en boekhouder
 • John Aita - Help the future organisation coordinator en boekhouder
Go to top

Stichting Bulamu ©2008-2018 - Site generated by MrKawa - Gopherit

www.veter.shop - mrkawa.com - allesvoorjeschoenen.nl